نمایش دادن همه 7 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

پوشش دهنده روی بذر- مدل KN50

پوشش دهنده ی روی بذر جهت پوشاندن بذر با کوکوپیت بعد از بذرریزی توسط دستگاه

پرکن سینی نشا- مدل A1610T

پرکن سینی نشا بعد از میکس شدن کوکوپیت توسط میکسر سینی ها را از کوکوپیت پر کرده و بسترسازی کشت را انجام میدهد.

تونل آبیاری مدل NA50

تونل آبیاری پس از پوشاندن بذر توسط دستگاه،پیش از انتقال سینی ها به خزانه آبیاری اولیه را اصولی انجام میدهد.

مخلوط کن(میکسر) -مدل 850L

میکسر کوکوپیت را به صورت اصولی مخلوط میکند و آن را جهت بستر کشت آماده میکند.

دستگاه بذرکار سینی نشا-مدل N1800/98

دستگاه خط کامل مدل N1800/98 شامل میکسر،پرکن،بذرکار،پوشاننده ی روی بذر،تونل آبیاری

خط کامل بذرکار سینی نشا برنج

اجزای اصلی دستگاه بذرکار سینی نشا برنج عبارتند از:خاک ریزی، آبیاری، بذر ریزی، و روگیری بذر