1500-1600
خط کامل 1500 شامل:
  • میکسر
  • پرکن NP100
  • بذرکار N1300R و N1300p و N1301P
  • پوشش دهنده KN50
  • آبیاری NA50

این محصول طبق پیشنهاد سازنده می باشد و مشتری مختار در خرید هرکدام از محصولات و یا تغییر درآنها می باشد.

خط کامل 1600
  • میکسر
  • پرکن مدل NP200
  • بذر کار N1300k و N1300P
  • پوشش دهنده ی KN50
  • آبیاری KN50

مطالب مرتبط