مشخصات فنی

  • نوع حفره زن صفحه ای که بادامک های به قطرهای مشخصی با توجه به نوع سینی بروی یک صفحه تخت تعبیه شده است.
  • سیستم حرکت رفت و برگشت پنوماتیکی که بصورت الکترونیکی تحت PLC  کار میکند.
  • سرعت کاشت 450 سینی برای سینی هایی به طول بالای 60 سانتی متر فومی و برای سینی های پلاستیکی با عرض زیر 30 سانتی متر 800 سینی در ساعت قابلیت کشت دارد(سینی های پلاستیکی حداکثر تا طول 54 سانتی متر را بصورت عرضی کشت میکند)
  • سرعت بذرکاری ثابت است
  • مهمترین ویژگی این سیستم تنظیمات وسیعی از جمله عمق کشت،مدت زمان فشردگی  تعداد دفعات حفره زنی را دارد.

مطالب پیشنهادی