لوح یادبود به مناسبت بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن به شرکت فن آوران کاشت اهدا شد.